Perbuatan yang dapat menghalangi doa


     ALLAH memberi petunjuk dan jalan kepada kita selaku hambanya, untuk selalu berdoa dan memohon kepada-NYA. Maka hendaklah kita berdoa sambil dengan berusaha. Sebab manusia berusaha ALLAH SWT yang akan menentukan-NYA. Segala sesuatu ada di tangan ALLAH, Kewajiban kita ialah berusaha dan berdoa. Adapun beberapa hal atau perbuatan yang dapat menghalangi doa yaitu,


   1. MEMAKAN HARTA YANG HARAM,

 Rasulullah bersabda; Wahai manusia sesungguhnya ALLAH SWT Maha Baik dan Dia tidak akan menerima kecuali dari yang baik baik pula. Sesungguhnya ALLAH memerintahkan kepada orang orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada para RASUL-NYA, sesuai dengan firman ALLAH; '' Hai sekalian Rasul makanlah yang baik baik, dan kerjakan amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, ''( QS- Al Mu'minun 51 ). Dalam surat Al Baqarah ayat 168 ALLAH Berfirman. ''Hai manusia, makanlah apa apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu.

   2. MEMUTUSKAN TALI SILAHTURAHIM.

Salah satu doa tidak dikabulkan adalah memutuskan tali silahturahim,Yaitu orang orang yang bermusuhan dengan anggota keluarganya,atau dengan sesama saudara yang Islam.

   3. TERGESA GESA DAN BERPUTUS ASA.

Rasulullah SAW bersabda,''Akan dikabulkan untuk seseorang dari kalian selagi ia tidak tergesa gesa dengan mengatakan, aku berdoa kepada ALLAH namun dia tidak mengabulkan, ''( hr Bukhari - Muslim ).
Dalam hadist di atas jelas di anjurkan bagi seseorang untuk tidak tergesa gesa dalam berdoa agar doa nya diterima ALLAH SWT, Maka oleh itu janganlah tergesa gesa dan buru buru dalam berdoa, hendaklah dengan kusyuk dan sabar. ini juga termasuk ke dalam perbuatan yang dapat menghalangi doa.

   4. Meninggalkan AMAL MA'RUF NAHI MUNGKAR.

Dalam surat Ali Imran ayat 104 ALLAH SWT berfirman, ''Dan hendaknya di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.mereka adalah orang orang yang beruntung. ALLAH telah memberikan peringatan kepada hamba-NYA untuk tidak meninggalkan segala kewajibannya, ALLAH menyatakan bahwa meninggalkan AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR merupakan salah satu penyebab datangnya bencana.

   5. BERBUAT MAKSIAT DAN DHALIM KEPADA ALLAH.

ALLAH sangat melaknat orang orang yang berbuat maksiat serta ke dhaliman, Sebaliknya orang orang yang terdhalimi doanya mudah di terima ALLAH. Dalam hadist riwayat TARMIZI dijelaskan, ''Waspadalah pada doa orang orang yang terdhalimi, ALLAH akan mengangkat doanya di atas awan dan mengatakan kepada doa itu  ''Demi kemuliaan dan keagungan-KU, Aku pasti akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu.

   6. MENINGGALKAN KEWAJIBAN DAN SUNNAH

Bagaimana ALLAH mengabulkan doa seorang hamba, sedangkan hamba itu sendiri tidak mau menjalankan kewajiban yang telah diberikan kepadanya, Jika ingin doa di kabulkan oleh ALLAH hendaklah ia menjalankan segala perintah dan larangan-NYA.


Demikianlah beberapa perbuatan yang dapat menghalangi doa, dan mungkin masih ada lagi hal hal yang bisa menghalangi doa seorang hamba kepada ALLAH, Maka dari itu kita sebagai hamba-NYA haruslah senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan segala larangan-NYA.
Tag : Siksaan
Back To Top