Sejarah kejayaan ISLAM di Spanyol dan masa keruntuhannya

    


    
     Andalusia yang biasa kita kenal sekarang Spanyol adalah salah satu pusat peradaban islam di masa lampau, umat islam menguasai Andalusia dimasa kekhalifahan Al Walid sekitar tahun 705-715 M, seorang khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum umat islam menaklukkan Spanyol, terlebih dahulu umat islam telah menaklukkan dan menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebuah provinsi dimasa Bani Umayyah. Wilayah ini sebelum dikuasai islam menjadi basis dari kekuasaan Romawi. Kerajaan ini sering menjadi provokator untuk memusuhi umat islam.

     Pada masa kekhalifahan Al Walid, umat islam mulai melancarkan aksi ke Spanyol, Dalam proses tahapan ke Spanyol, ada tiga pejuang islam yang patut dikatakan paling berjasa memimpin pasukan kesana, mereka adalah; Tharif bin Malik, Thariq bin Ziyad dan Musa ibnu Nushair. Tharif bin Malik dikenal penyelidik dan perintis masuknya islam di Spanyol. Sedangkan Thariq bin Ziyad berperan sebagai panglima perang yang menaklukkan Spanyol, sementara Musa bin Nushair sebagai pemegang tampuk kekuasaan di Afrika Utara yang menjadi pusat gerakan  ke Spanyol dikala itu.

     Pada tahun 711 M, Musa bin Nushair mengutus panglima Tariq bin Ziyad untuk melakukan agresi ke Andalusia, dengan pasukan yang cukup besar sekitar 7000 orang, pasukan Tariq memasuki Andalusia melalui Cuetadan, dan berhasil mendarat di pebukitan yang hingga kini diberi nama Gibraltal atau Jabal Tariq.

     Raja Roderick yang mengetahui hal itu menyadari akan bahaya yang akan dihadapinya. Maka ia pun mempersiapkan pasukan yang begitu besar, Thariq bin Ziyad dan pasukannya dihadang oleh puluhan ribu pasukan raja Roderick, Mengetahui pasukan yang tidak berimbang, Thariq meminta bantuan kepada Musa bin Nushar, tetapi hanya dikirim 5000 pasukan, sehingga jumlah pasukan umat islam saat itu bejumlah 12000 orang. Walaupun jumlah pasukan yang tidak berimbang tidak membuat Thariq gentar dalam menghadapi pasukan musuh, pasukan berani mati Thariq terus bergerak maju hingga bertemu dengan pasukan raja Roderick di tepi sungai kecil dekat Guadalete yang mengalir ke selat Trafalagar, dalam pertarungan itu pasukan Thariq bin Ziyad  dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan dan sekaligus membunuh Raja Roderick.

    
    
     Dengan kekalahan Roderick pintu Andalusia terbuka unatuk masuknya umat islam kesana. Pasukan Thariq yang terdiri dari bangsa Barbar terus maju bergerak menaklukkan kota kota lainnya. seperti Cordova, Granada dan Toledo. Selanjutnya pasukan umat islam terus menaklukkan satu persatu daerah daerah di Andalusia. Mengetahui keberhasilan Tariq dan pasukannya di Spanyol maka pada tahun 712 M, kembali Musa bin Nushair mengerahkan pasukannya ke Spanyol, pasukan yang dikirim sebanyak 10.000 pasukan. Mereka dikirim melalui jalan yang tidak dilalui oleh Tariq.


     Melalui pantai barat Spanyol, pasukan Musa berhasil menaklukkan  kota kota madinah, Merida dan Sevilla, dan akhirnya pasukan inipun bertemu dengan pasukan Tariq didekat kota Toledo. Maka bergabunglah kedua pasukan ini, dengan begitu kekuatan pasukan islam semakin kuat. Mereka meneruskan perjalanannya ke utara Spanyol yaitu, zaragoza, Barcelona, Aragon, Austria dan Galecia hingga sampai ke perbatasan Spanyol dan Perancis. Dimasa itu Thariq bin ziyat dan Musa bin Nushair menguasai  kota kota Andalusia. Sejak saat itu Spanyol dikuasai oleh umat islam dibawah kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus.

     Sejak agama islam pertama kali tumbuh di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan islam, agama islam telah memainkan peranan yang sangat besar di Spanyol, Periode panjang umat islam di Spanyol dibagi dalam beberapa periode,

1. Periode pertama.

Antara tahun 711-755 M, pada periode ini Spanyol berada dibawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh khalifah Bani Umayyah yang berkedudukan di Damaskus.

2. Periode kedua

Tahun 755- 912 M, pada periode ini Spanyol berada dibawah pemerintahan yang bergelar Amir (panglima) akan tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan islam yang kala itu dipegang oleh khalifah Abbasiyah di Baghdad, Amir pertama diberi gelar Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 755 M, pada fase ini umat islam telah mencapai kemajuan baik dari segi politik ataupun sosial budaya,

3. Periode ketiga

Antara tahun 912-1013, ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abd Rahman III yang bergelar An Nashir sampai munculnya kelompok raja raja, khalifah yang memimpin pada periode ini ada tiga orang, pada masa ini Spanyol mencapai puncak kejayaan yang menyaingi Abbasiyah.

4. Periode ke empat

Dari tahun 1013-1086, pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil dibawah pemerintahan raja raja golongan atau muluk at thawaifyang berpusat disuatu kota seperti Sevilla, Cordova dan Toledo. Walaupun politk tidak stabil tapi kehidupan intelektual terus berkembang.

5. Periode kelima

Era 1086-1248, diperiode ini islam di Spanyol meskipun masih terpecah, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan Murabithun dan Muwahudun, tapi pada akhirnya umat islam tidak mampu membendung serangan umat kristen yang semakin besar, sehingga pada tahun 1238 M Cordova jatuh setelah kejatuhan seville, pada masa ini seluruh Spanyol jatuh ketangan kristen kecuali Granada.

6. Periode keenam

Pada tahun 1428-1492,  islam hanya berkuasa didaerah Granada saja, dibawah dinasti Ahmar. akan tetapi dinasti ini hanya berkuasa diwilayah yang kecil saja, kekuasaan ini berakhir karena perselisihan orang orang dalam istana dalam memperebutkan kekuasaan. Dengan berakhirnya kekuasaan ini maka berakhirlah kekuasaan islam di Spanyol, dan pada tahun 1609 M boleh dikatakan islam sudah tidak ada lagi di Spanyol. Walaupun demikian masih banyak peninggalan dan peradaban islam yang tersisa yang menjadi bukti kejayaan islam di Andalusia, Demikianlah sejarah singkat islam di Andalusia. Wallahu'alam.
Back To Top