ibadah yang dapat melancarkan rezeki

     Dalam mencari rezeki kadang kadang kita sering melupakan hal hal yang seharusnya kita lakukan, selain ibadah wajib, ada hal hal lain yang semestinya tidak kita tinggalkan. Rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, tapi diperlukan usaha dan dibarengi dengan ibadah. Persoalan inilah yang sering kita lupakan.Namun kadang kadang kita menganggap sepele amalan amalan tersebut. Dan inilah beberapa ibadah yang dapat melancarkan rezeki kita:

   1. Shalat Tahajud

    Mungkin untuk melaksanakan shalat sunnah yang satu ini orang merasa agak berat, ini di karenakan waktu melaksanakannya di waktu malam hari. Tapi ini merupakan amalan yang sangat membantu untuk melancarkan rezeki. Orang yang rajin melakukan shalat tahajud akan di mudahkan rezeki oleh Allah SWT, setelah melakukan shalat tahajud berdoalah, karena di waktu itu sangat mustajabah untuk berdoa, karena Rasulullah selalu mengerjakan ibadah yang satu ini. sebagaimana sabdanya,

"Ketika kalian tidur setan membuat tiga ikatan di tengkuk kalian. Disetiap ikatan setan akan mengatakan 'malam masih panjang,tidurlah'. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepaslah satu ikatan. kemudian jika ia berwudhu, lepas lagi ikatan berikutnya, selanjutnya jika ia mengerjakan shalat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi jari ia akan bersemangat dan bergembira, jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas" (hr-Bukhari)

   2. Selalu berdoa di pagi hari

   Berdoalah selalu di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. karena sebaik baiknya pekerjaan mulailah dengan membaca doa, karena Allah telah berjanji akan memberikan apa yang diminta oleh hamba hamba-Nya yang bertaqwa, sebagaimana sabda Rasulullah,

"Allah SWT setiap malam turun ke langit dunia hingga sepertiga malam terakhir, lalu Dia berkata "Siapa yang berdoa kepada-Ku, aku akan menerima doanya, siapa yang meminta kepada-Ku, Aku akan memberikannya, dan siapa yang meminta ampun kepada-Ku, pasti akan Aku ampuni" (hr-Bukhari-Muslim).

 Berdoalah di pagi hari sebelum melakukan kegiatan, karena ini juga merupakan ibadah yang dapat melancarkan rezeki bagi kita.

   3. Rajin sedekah di pagi hari

   Biasakan untuk bersedekah di pagi hari, hal ini akan sangat bermanfaat untuk kita, selain itu sedekah akan menjadi amalan yang tidak akan pernah putus sampai dengan hari kiamat, pahala dari sedekah akan terus mengalir untuk kita yang memberikannya. Dan apabila ingin dilancarkan rezeki oleh Allah, maka biasakan untuk bersedekah di waktu pagi. Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda,

"Tidaklah berlalu pagi di setiap hari kecuali ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang berinfaq" sedangkan malaikat yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kebangkrutan bagi yang enggan berinfaq" (hr-Bukhari dan Muslim).

Usahakanlah untuk terbiasa dalam melakukan sedekah dipagi hari, karena dalam harta kita ada hak orang lain yang di sematkan oleh Allah pada kita, dan ini juga termasuk ibadah yang dapat melancarkan rezeki bagi kita.

   4. Shalat Dhuha

   Shalat sunnah dhuha sangat banyak manfaatnya, salah satunya ialah untuk melancarkan rezeki. shalat ini dilakukan pada waktu matahari mulai naik dari timur, yaitu sekitar pukul 8.30. Shalat ini juga bisa menjadi sebagai pengganti sedekah untuk seluruh persendian yang ada dalam tubuh kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi, setiap tasbih (membaca subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmit (membaca alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (membaca Lailaha illallah) adalah sedekah, setiap takbir (membaca Allahu akbar) adalah sedekah, amar ma/ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat terpenuhi dengan (shalat) dua rakaat yang dilakukan diwaktu dhuha" (hr-Muslim)

Itulah beberapa ibadah yang dapat melancarkan rezeki, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari.
Tag : Fiqh Ibadah
Back To Top