Azab orang orang yang meninggalkan Shalat

    
     Dalam perjalanan isra' mi'raj bersama Malaikat Jibril, Rasulullah banyak melihat kejadian kejadian yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti. Rasulullah melihat balasan kepada orang orang yang melakukan amal kebaikan, dan diperlihatkan oleh Allah amal balasan yang diterima oleh orang orang yang melakukan kemungkaran. Diantaranya balasan bagi orang orang yang meninggalkan shalat wajib lima waktu.

     Mengenai balasan orang orang yang meninggalkan shalat fardhu Rasulullah melihat pada suatu kaum yang mana mereka membenturkan kepalanya pada batu, setiap kali mereka membenturkan, maka kepalanya pecah, tapi kemudian kembali lagi seperti semula. Tapi mereka tidak pernah berhenti melakukannya. Rasulullah bertanya pada Malaikat Jibril, "Siapa mereka itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu orang orang yang berat kepalanya menunaikan shalat fardhu"
Setelah melihat orang orang tadi Rasul bertanya pada mereka, "Apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk kedalam neraka Saqar? Golongan yang tadi menjawab, "Kami termasuk dalam golongan  orang orang yang meninggalkan Shalat fardhu"

     Bagi orang orang yang meninggalkan shalat akan menerima siksa di dunia dan di alam kubur. Adapun jenis siksaan didalam kubur;
- Kuburannya akan dipersempit hingga tulang tulang akan remuk dan patah semua.
- Api akan menyala dalam kuburnya, sehingga akan membakar tubuhnya siang dan malam.
- Akan muncul seekor ular yang bernama, -Sajaul Aqra- ia berkata pada penghuni kubur dengan suara bagai halilintar, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu dikarenakan engkau telah meninggalkan shalat lima waktu, orang orang yang meninggalkan shalat akan dipukul terus terusan oleh ular tersebut hingga hari kiamat tiba.

     Orang orang yang meninggalkan shalat akan dihinakan oleh Allah semasa didunia, Allah akan menghilangkan kebekatan dari usaha dan rezekinya, akan dicabut Nur orang orang mukmin daripada wajahnya, ia akan dibenci oleh orang orang yang beriman. Dan ketika sakaratul maut ruh mereka akan dicabut dalam keadaan yang sangat kehausan, akan merasa azab yang sangat pedih ketika nyawa dicabut keluar, dan akan hilang imannya.

     Dan ketika dialam Barzakh ia akan merasa susah untuk menjawab pertanyaan, dan akan menerima hukuman dari Malaikat Mungkar dan Nakir yang sangat menakutkan, kuburnya menjadi sangat gelap, dan disiksa oleh binatang binatang berbisa. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad,
"Ya Muhammad, orang orang yang meninggalkan shalat tidak akan menerima syafaatmu dan ia tidak tergolong dalam umatmu, tidak boleh mengiringi jenazahnya, tidak boleh beri salam padanya, tidak boleh makan minum dengannya, tidak boleh bersahabat gengannya, tidak boleh duduk dengannya, tidak ada agama baginya, tidak ada kepercayaan baginya, tidak ada rahmad Allah baginya, dan ia dikumpulkan bersama orang orang munafik pada lapisan neraka yang paling bawah diazab dengan amat dahsyat"

     Marilah kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, semoga nanti dihari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Baginda Nabi Muhammad SAW.
Back To Top