Dosa meninggalkan Shalat

    
     Shalat adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat islam yang telah cukup umur, hal ini banyak sekali di terangkan dalam ayat ayat suci Al-qur'an, sebagaimana firman firman Allah SWT,

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala Nya pada sisi Allah. sesungguhnya Allah maha melihat apa apa yang kamu kerjakan" (QS, AL-BAQARAH 110)

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa) Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang orang yang beriman" (QS, An-Nisaa 103)

     Dalam perjalanan isra' mi'raj bersama Malaikat Jibril, Rasulullah banyak melihat kejadian kejadian yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti. Rasulullah melihat balasan kepada orang orang yang melakukan amal kebaikan, dan diperlihatkan oleh Allah amal balasan yang diterima oleh orang orang yang melakukan kemungkaran. Diantaranya balasan bagi orang orang yang meninggalkan shalat wajib lima waktu.

     Dosa meninggalkan shalat fardhu sebagaimana di ceritakan oleh Rasulullah yang melihat pada suatu kaum yang mana mereka membenturkan kepalanya pada batu, setiap kali mereka membenturkan, maka kepalanya pecah, tapi kemudian kembali lagi seperti semula. Tapi mereka tidak pernah berhenti melakukannya. Rasulullah bertanya pada Malaikat Jibril, "Siapa mereka itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu orang orang yang berat kepalanya menunaikan shalat fardhu"
Setelah melihat orang orang tadi Rasul bertanya pada mereka, "Apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk ke dalam neraka Saqar? Golongan yang tadi menjawab, "Kami termasuk dalam golongan  orang orang yang meninggalkan Shalat fardhu" Sungguh sangat mengerikan azab yang diterima dari dosa meninggalkan shalat.

     Bagi orang orang yang meninggalkan shalat akan menerima siksa di dunia dan di alam kubur. Adapun jenis siksaan di dalam kubur;
- Kuburannya akan dipersempit hingga tulang tulang akan remuk dan patah semua.
- Api akan menyala dalam kuburnya, sehingga akan membakar tubuhnya siang dan malam.
- Akan muncul seekor ular yang bernama, -Sajaul Aqra- ia berkata pada penghuni kubur dengan suara bagai halilintar, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu dikarenakan engkau telah meninggalkan shalat lima waktu, orang orang yang meninggalkan shalat akan dipukul terus terusan oleh ular tersebut hingga hari kiamat tiba.

     Dosa meninggalkan shalat akan dihinakan oleh Allah semasa di dunia, Allah akan menghilangkan keberkahan dari usaha dan rezekinya, akan dicabut Nur orang orang mukmin daripada wajahnya, ia akan dibenci oleh orang orang yang beriman. Dan ketika sakaratul maut ruh mereka akan dicabut dalam keadaan yang sangat kehausan, akan merasa azab yang sangat pedih ketika nyawa dicabut keluar, dan akan hilang imannya. sungguh sangat mengerikan dari dosa meninggalkan shalat

     Dan ketika di alam Barzakh ia akan merasa susah untuk menjawab pertanyaan, dan akan menerima hukuman dari Malaikat Mungkar dan Nakir yang sangat menakutkan, kuburnya menjadi sangat gelap, dan disiksa oleh binatang binatang berbisa. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad,
"Ya Muhammad, orang orang yang meninggalkan shalat tidak akan menerima syafaatmu dan ia tidak tergolong dalam umatmu, tidak boleh mengiringi jenazahnya, tidak boleh beri salam padanya, tidak boleh makan minum dengannya, tidak boleh bersahabat dengannya, tidak boleh duduk dengannya, tidak ada agama baginya, tidak ada kepercayaan baginya, tidak ada rahmat Allah baginya, dan ia dikumpulkan bersama orang orang munafik pada lapisan neraka yang paling bawah di azab dengan amat dahsyat"

    Itulah beberapa dosa meninggalkan shalat fardhu, Marilah kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, semoga nanti di hari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Baginda Nabi Muhammad SAW.
Tag : Siksaan
Back To Top