nama neraka dan penghuninya

     Neraka adalah tempat  penyiksaan yang paling pedih yang disediakan oleh Allah kepada manusia manusia yang ingkar kepada-NYA. Manusia akan disiksa menurut tingkatan perbuatan dosa yang dilakukannya. Setiap neraka itu ada tingkatannya, dan setiap tingkatan itu berbeda siksaan yang ada di dalamnya. Ada tujuh tingkatan neraka yang Allah sediakan bagi orang orang yang ingkar dan berbuat dosa. Dalam suatu riwayat dikisahkan, Malaikat Jibril berkata kepada nabi Muhammad, "Neraka itu mempunyai tujuh pintu, dan masing masing pintu dibagi untuk laki laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, "Apakah pintu pintu itu seperti pintu rumah kami? Malaikat Jibril menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang diatasnya. Musuh musuh Allah diseret ke sana dan jika mereka sampai di pintu itu, Malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan dan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka" Dan inilah nama  neraka dan penghuninya.

     Neraka Hawiyah

   Inilah neraka yang paling bawah, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Neraka ini ditempati oleh orang orang kafir seperti Fir'un dan pengikutnya, sebagaimana firman Allah,

"Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah, dan tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah, (yaitu) api yang sangat panas" (qs Al Qari'ah 9-11). Itulah balasan bagi orang orang kafir.

     Neraka Jahim

   Neraka Jahim ada ditingkatan ke enam,  neraka ini ditempati oleh orang orang yang mendustakan agama, yakni orang orang islam yang berdosa. yaitu mereka yang mengerjakan yang dilarang oleh Allah. seperti minum khamar, berzina dan sebagainya. orang orang kafir juga ada yang dimasukkan dalam neraka ini, Dalam surat Al Maidah ayat 86 Allah berfirman.

"Dan orang orang yang kafir dan orang orang yang mendustakan ayat ayat kami, mereka inilah penghuni neraka Jahim"

     Neraka Saqar

   Neraka saqar terletak di atas neraka Jahim, neraka saqar ditempati oleh orang orang yang meninggalkan shalat, orang yang berbohong tentang keberadaan Allah,dan menyembah selain dari Allah. Sebagaimana firman Allah,

"Di dalam surga mereka saling bertanya dari hal orang berdosa, apakah sebabnya kamu masuk neraka Saqru? Karena kami tidak shalat, kami tidak memberi makan orang miskin,kami percaya pada yang bukan bukan,kami mendustakan hari kiamat" (qs Al Mudatsir 40-46).

     Neraka Ladza

   Di dalam neraka ini ditempati oleh Iblis laknatillah bersama orang orang yang mengikutinya dan orang orang yang terbujuk rayuannya. orang orang majusi juga ditempatkan di neraka ini, mereka kekal di dalamnya bersama Iblis.

     Neraka Huthamah

   Neraka ini ditempati oleh orang orang yahudi dan para pengikutnya. Firman Allah SWT'
"Dan tahukah kamu, apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan" (QS Al Humazah 5-6)

     Neraka Sair

   Neraka ini diperuntukan bagi orang orang yang enggan mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan hartanya. Karena di dalam zakat itu ada hak hak orang lain,semisal hak fakir miskin dan anak yatim. Di dalam neraka golongan orang orang ini buta dan tuli. Dalam surat An Nisa Allah berfirman,
"Bahwasanya orang orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sair"

     Neraka Jahannam

   Ini merupakan neraka yang ditempati oleh umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar. Dalam sebuah riwayat Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, pintu neraka Jahannam ini dihuni oleh orang orang yang melakukan dosa besar dari umatmu di mana mereka mati sebelum bertaubat" Mendengar perkataan Malaikat Jibril Rasulullah langsung pingsan, setelah beliau sadar dari pingsan beliau langsung bertanya pada Jibril, "Hai Jibril, sangat besar musibahku, karena sesungguhnya aku amat takut bila umatku dimasukkan ke dalam neraka" dan Malaikat Jibril pun menjawab, "Ya, umatmu yang melakukan dosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka" Sontak Rasul pun menangis, dan Malaikat Jibril ikut menangis.

     Demikianlah penjelasan singkat tentang nama neraka dan penghuninya, jika ada kekurangan dalam penulisan kami memohon maaf yang sebesar besarnya, kesempurnaan hanya milik Allah, semoga tulisan ini dapat bermamfaat bagi kita semua.
Tag : Siksaan
Back To Top