tanda orang munafik

       Neraka adalah tempat terburuk yang paling dihindari oleh setiap manusia, setiap insan pasti tidak mau terjerumus kedalamnya, tapi di hari kiamat nanti ada satu kaum yang akan menempati neraka yang paling pedih siksaannya, orang orang yang mengingkari segala perintah-Nya dan mendustakan para nabi akan mengalami siksaan yang sangat pedih. Dan tempat di mana Allah SWT telah siapkan dengan kepedihan dan siksaan yang maha dahsyat, yaitu siksa api neraka. Dan sesungguhnya Allah telah memperingatkan kepada semua manusia sesuai dengan firman-Nya.

   "Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala nyala"

    Tingkat kepedihan dari siksa api neraka dan derajat panasnya itu bertingkat tingkat. Siksaan yang diberikan kepada penghuni neraka antara suatu kaum dengan kaum yang lain tidaklah sama. Ada penghuni neraka yang menempati di tingkat paling dahsyat siksaannya, yaitu mereka yang berada di kerak neraka, yaitu suatu tingkat yang paling dahsyat siksaannya. Mereka inilah yang akan mengalami tingkatan siksa yang paling pedih dan paling sengsara, tingkatan yang berada di atasnya lebih ringan jika dibandingkan dengan yang ada di bawahnya, sampai pada tingkatan yang paling atas.

     Setiap tingkatan siksaan yang diberikan kepada penghuni neraka itu sesuai dengan setiap dosa dan kedurhakaannya kepada Allah SWT,  semua akan mendapat balasannya  sesuai dengan tingkat kejahatannya. Lalu, golongan seperti apa yang akan mendapat siksaan dan di tempatkan di neraka yang paling bawah atau yang paling berat siksaannya di neraka. Mereka adalah kaum dari golongan orang orang yang munafik, yang disiksa di tingkat paling bawah neraka, yang dalam kotak kotak api yang dikunci rapat dan tidak berpintu. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda,

"Tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat" (HR, Bukhari)

   Hadis tersebut merupakan hadis mengenai tanda tanda orang yang munafik, melalui hadis tersebut manusia senantiasa diperingatkan untuk berhati hati agar tidak termasuk ke dalam golongan orang orang yang munafik.

     Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman mereka berkata, "kami telah beriman" tetapi apabila mereka kembali pada setan seta (para pemimpin) mereka, mereka berkata, "sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok olok" (QS, Al-Baqarah-14).

     Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda

"Seburuk buruk manusia adalah orang orang yang bermuka dua atau munafik, ia datang dari golongan orang orang yang disini dengan muka yang satunya, dan datang kepada golongan yang sana dengan muka yang lainnya"
Orang orang munafik itu bagaikan se ekor kambing diantara dua kambing yang sedang bingung untuk menentukan mana yang harus di ikuti, terkadang mengikuti yang ini terkadang mengikuti yang itu.

     Maka dari itu pantas saja orang orang munafik mendapat siksaan yang begitu dahsyat, dan mendapat siksaan dari neraka yang paling bawah. orang orang munafik itu seperti musuh dalam selimut, mereka mengaku beriman, nyatanya mereka mengingkari Allah.Dan golongan orang orang munafik akan selalu menghalangi orang orang yang beriman dalam berbuat kebaikan. Biasanya orang yang munafik itu jika bertemu dengan orang orang yang beriman akan mengatakan bahwa dirinya juga beriman, dan jikalau bertemu dengan sesamanya dia akan mengatakan juga sama seperti mereka

     Berikut penjelasan tentang tanda tanda orang orang yang munafik

   Tanda orang munafik adalah suka berbohong (berdusta), adalah jika berbicara ia berbohong atau menutupi kebenaran, maka apabila orang orang melakukan yang seperti ini, maka ia akan semakin dekat dengan kemunafikan. Berbohong artinya segala sesuatu baik itu perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

   Tanda orang munafik selanjutnya adalah suka Ingkar janji, orang yang suka tidak menepati janji adalah tanda tanda orang yang munafik, apabila kita berjanji kepada seseorang hendaklah kita menepatinya. Dan jikalau tidak sanggup berkatalah yang sebenarnya, jangan menyepakati janji tersebut. maka dari itu berhati hatilah dalam berjanji. dan apabila sering mengingkari janji kita bisa termasuk ke dalam orang orang yang munafik. Ciri orang munafik yang seperti ini sangat sulit untuk dihindari, Apabila seseorang menjadi pemimpin, keinginan untuk berjanji akan lebih besar, sehingga akan menjadi lebih sering untuk membuat janji. dan ini biasanya dilakukan saat kampanye berlangsung. Maka dari itu hindarilah untuk membuat janji jika tidak bisa dipenuhi.

   Tanda orang munafik yang berikutnya adalah khianat, mengkhianati amanah yang diberikan, jika sering dilakukan akan semakin dekat dengan kemunafikan, semakin besar kepercayaan yang dikhianati, maka akan semakin jelas tanda tanda kemunafikan seseorang. meskipun sangat sulit untuk memastikan orang tersebut berkhianat atau tidak. Amanah itu bisa berbentuk bermacam macam, mulai dari menjadi pemimpin, menjaga barang yang dititipkan pada kita atau menjaga rahasia seseorang merupakan amanah yang wajib kita jaga.

   Dan berikut ini adalah surat di dalam AL-QUR'AN yang menjelaskan tentang kemunafikan, semua tertera di dalam surat Al-Baqarah.

   "Diantara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu sesungguhnya bukan orang orang yang beriman. (ayat 8).

   Mereka hendak menipu Allah dan orang orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar, (ayat 9).

   Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta, (ayat 10).

   Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" mereka menjawab "sesungguhnya kami orag orang yang mengadakan perbaikan" (ayat 11).

   Ingatlah sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar, (ayat 12).

   Apabila dikatakan kepada mereka "berimanlah kamu sebagaimana orang orang lain telah beriman" mereka menjawab "Akan berimankah kami sebagaimana orang orang yang bodoh itu telah beriman" ingatlah sesungguhnya merekalah orang orang yang bodoh tetapi mereka tidak tahu. (ayat 13).

   Dan bila mereka berjumpa dengan orang orang yang beriman mereka mengatakan, "kami telah beriman" dan bila mereka kembali kepada syeitan syeitan mereka, mereka mengatakan, "sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok olok. (ayat 14).

   Allah akan membalas olok olok mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan mereka.(ayat-15).

   Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (ayat-16).

   Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. (ayat-17).

   Mereka bisu tuli dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). (ayat18).

   Atau seperti (orang orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang orang kafir. (ayat-19).

   Hampir hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti, jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. (ayat-20).

     Sungguh sangat jelas apa yang telah Allah SWT terangkan dengan ayat ayat tersebut, maka dari itu hendaklah kita selaku umat islam untuk menjauhi segala yang berbau dengan yang namanya MUNAFIK,  semoga kita di jauhi dari dosa tersebut. Aminn....
Tag : Tauhid
Back To Top