mengapa Allah menciptakan surga dan neraka   Kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara, dan yang pastinya kita akan kembali menghadap sang pencipta dari seluruh mahkluk hidup yang ada di muka bumi ini.Kehidupan yang sesungguhnya adalah alam akhirat, yang mana di alam ini terdapat surga dan neraka. Dua tempat inilah yang akan menjadi tempat bagi manusia, tinggal mana yang akan dia dapat. Bagi yang punya amalan baik tentunya ia akan mendapatkan surga sebagai balasannya, sebagaimana firman Allah,

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang orang yang bertakwa" (QS. Ali Imran 133).

Dan neraka diperuntukkan bagi orang orang kafir dan orang orang yang ingkar kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT,

"Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang orang yang kafir." (QS.Ali-Imran 131)

Surga dan neraka telah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan dunia ini. Namun begitu, ternyata ada sebuah rahasia dibalik dari diciptakannya surga dan neraka oleh Allah SWT, bahkan para malaikat sendiri tidak tahu dibalik rahasia Allah tersebut. Hanya Allah saja yang tahu dibalik semua itu, lalu apakah rahasia tersebut?

   Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda,

"Ketika Allah SWT menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melihat surga. Lalu Allah berfirman, "Lihatlah surga dan lihatlah apa saja yang telah Aku sediakan untuk para calon penghuninya." Setelah mendengar firman Allah, malaikat Jibril pun mendatangi surga, kemudian ia melihat surga dan kepada apa yang telah Allah sediakan untuk para calon penghuninya. Setelah melihat surga tadi lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah, dan berkata, "Demi keperkasaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia pasti ingin memasukinya."

"Kemudian Allah memerintahkan agar surga dikelilingi dengan hal hal yang dibenci, kemudian Allah berfirman pada Jibril, "Kembalilah ke surga dan lihatlah serta lihat pula apa yang telah Aku sediakan bagi para calon penghuninya." Lalu Jibril pun kembali ke surga, dan saat itu surga telah dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai. Lalu Jibril pun kembali kepada Allah SWT dan berkata, "Demi keperkasaan-Mu, sungguh aku takut kalau tidak akan ada seorang pun yang mau memasukinya" lalu Allah berfirman, "Pergilah engkau ke neraka, lihatlah ke neraka dan kepada apa yang telah Aku persiapkan untuk para calon penghuninya." Lalu Jibril pun pergi melihat neraka, ia pun melihat  sebagian menghantam sebagian yang lain. Lalu malaikat Jibril pun kembali menghadap kepada Allah lalu berkata, "Demi keperkasaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang mereka lalu ia berminat memasukinya." kemudian Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh hal hal yang di ingini oleh hawa nafsu, lalu Allah berfirman, "Kembalilah ke neraka." Maka Jibril pun kembali ke neraka untuk melihatnya, lalu ia kembali dan berkata kepada Allah, "Demi keperkasaan-Mu, aku khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka terkecuali ia pasti memasukinya." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ath-Tarmidzi).

Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka

Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu dari yang awal sampai yang akhir, maka dari itu Allah menciptakan surga dan neraka, sebagaimana yang tersebut seperti ayat yang di atas tadi, maka syarat untuk bisa masuk ke dalam salah satunya adalah, Allah akan mematikan seseorang terlebih dahulu, dan kematian ini yang akan membawa manusia ke surga atau terjerumus ke dalam neraka. Tentu semua kita tidak ada yang menginginkan untuk masuk ke dalam neraka, semua manusia pasti memilih surga. Lalu salah satu alasan Allah menciptakan surga dan neraka adalah sebagai bentuk balasan atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. maka segala amalan yang telah kita perbuat akan mendapat balasan dari Allah SWT. Bagi orang orang yang semasa hidupnya memiliki amalan yang baik, berhati bersih, banyak beribadah dan selalu bersyukur kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah dengan surga yang di dalamnya terdapat segala kenikmatan. Dan semua dari kebalikan tersebut, berahklak jahat, sering berbuat maksiat, mabuk mabukkan, judi, zina, korupsi, riba dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan membalasnya dengan neraka, yang di dalamnya terdapat bermacam siksaan yang sangat dahsyat. Inilah salah satu alasan, mengapa Allah menciptakan surga dan neraka.

Mengapa Allah menciptakan surga dan neraka. Dalam sebuah cerita ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya,
Muridnya bertanya, "Guru, mengapa Allah menciptakan surga dan neraka, kenapa Allah tidak menciptakan surga saja, kenapa mesti juga diciptakan neraka yang penuh dengan segala siksaan?" Lalu gurunya menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu dibalik semua itu, namun itu semua menjadi tujuan dari Allah. Surga dan neraka menjadi salah satu ujian bagi setiap manusia. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang surga, dan setelah mendengarnya apakah kita ingin masuk ke dalamnya, maka kalau ingin masuk ke dalam surga kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. begitu juga dengan ayat ayat yang menjelaskan tentang neraka, apakah kita ingin memasukinya, jika ingin maka lakukan segala larangan-Nya. surga dan neraka adalah ujian bagi manusia. Mungkin kamu merasa neraka itu sangat mengerikan, tapi ingatlah kalau kasih sayang Allah selalu mendahului hukuman Allah. Biarpun Allah menciptakan neraka bagi orang orang yang tidak beriman, tapi Allah SWT memberikan kesempatan kepada orang orang tersebut untuk bertobat dan beriman kepada-Nya. itulah bukti kasih sayang Allah terhadap manusia.

Dalam hadis yang di atas bukan untuk menakut nakuti, melainkan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua,  hal itu karena Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaan-Nya. agar manusia dapat mencintai-Nya, sebagaimana halnya dengan Rasulullah SAW yang sangat mencintai Allah. surga dan neraka adalah ujian bagi semua manusia yang mengarungi kehidupan dunia ini. Itulah mengapa Allah menciptakan surga dan neraka. Wallahu 'Alam bissawab.
Tag : Tauhid
Back To Top