dosa dosa besar

   Setelah kiamat dan kehancuran semesta alam telah berakhir, maka tibalah saatnya di mana segala amal perbuatan dari setiap manusia untuk ditimbang (dihisab). Tidak ada satu pun dari amal perbuatan kita yang tidak akan diperiksa oleh Allah, walaupun itu hanya sebesar biji sawi. Semua akan menerima balasannya. Dan beruntunglah bagi orang orang yang semasa hidupnya dalam keadaan beriman dan taat kepada-Nya. Para golongan ini akan melewatinya dengan sangat mudah, dan sudah pasti seperti apa yang Allah janjikan, surga sebagai balasan atas amalan yang telah diperbuatnya. Lalu bagaimana dengan orang orang yang semasa hidupnya penuh dengan dosa, yaitu orang orang yang selalu mengingkari apa yang diperintahkan dan selalu suka apa yang dilarang oleh-Nya. Maka, neraka telah menanti golongan yang ingkar kepada Allah, berbagai siksaan telah menanti di neraka bagi orang orang yang penuh dengan maksiat semasa hidupnya, api neraka telah menanti dengan segala bentuknya. Nanti ketika mereka yang ingkar kepada-Nya, telah berada dalam neraka, mereka akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk bertaubat, tapi semua itu sudah tidak berguna lagi. Mereka akan di siksa di dalam neraka dengan bermacam siksaan karena perbuatannya sendiri yang tidak mau tunduk atas apa yang telah Allah perintahkan. Inilah beberapa dosa besar dan siksaan yang akan dialami oleh orang orang yang ingkar kepada Allah,

   Syirik

Inilah dosa yang teramat besar, Allah tidak akan mengampuni orang orang yang melakukan perbuatan Syirik. Perbuatan ini sama dengan menyekutukan Allah, menyembah kepada yang selain dari Allah, maka pantaslah jika dosa ini tidak akan di ampuni oleh Allah. Syirik merupakan salah satu dosa besar. Fiman Allah,

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka, tidaklah ada bagi orang orang dhalim itu seorang penolongpun" (QS.Al-Maidah. 72)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar"(An-Nisa. 48)

Kedua ayat di atas menerangkan bagaimana perbuatan dari dosa syirik, dosanya tidak akan di ampuni oleh Allah. Orang orang yang melakukan perbuatan syirik akan kekal di dalam neraka. Allah Maha Pengampun, dan barang siapa yang bertaubat sebelum ajal menjemputnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa dosanya.

   Meninggalkan shalat

Amalan yang pertama diperiksa nanti adalah shalat, jika shalatnya baik, maka segala sesuatunya akan mudah untuk dilewati. Tetapi jika shalatnya tidak baik atau malah tidak mengerjakannya sama sekali, maka tidak ada jalan lain, neraka telah menanti orang orang yang meninggalkan shalat. Bagi orang yang meninggalkan shalat, di dalam kubur saja akan di siksa, siksa di dalam kubur itu ada tiga macam, akan disempitkan kuburnya, dinyalakan api yang membelit tubuh sang manyit dan akan muncul se ekor ular yang bernama "Sajaul Aqra"  lalu ia berkata "Aku disuruh oleh Allah untuk memukulmu karena engkau telah meninggalkan shalat". Siksaan itu akan berlanjut terus menerus hingga hari kiamat tiba, itu baru permulaan.

Dalam perjalanan Isra' Mi'raj Rasulullah diperlihatkan pada suatu golongan yang sedang membenturkan kepalanya pada batu, setiap kali mereka membenturkan kepalanya, maka kepala itu akan hancur, lalu kembali seperti semula, lalu mereka membenturkannya lagi terus berulang ulang. Lalu Rasulullah bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?"  Malaikat Jibril menjawab, "Mereka ini orang orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan shalat"

Sungguh sangat mengerikan dari dosa meninggalkan shalat, golongan yang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka "Saqar", Dirikanlah shalat, karena shalat adalh amalan yang akan di hisab pertama kali, jika ia baik maka baiklah amal yang lainnya, Rasulullah bersabda,

"Amal perbuatan seseorang yang pertama kali di hisab di hari kiamat nanti adalah shalat. maka barang siapa diterima shalatnya, akan diterima seluruh amalannya, dan jika shalatnya di tolak, maka akan ditolak pula seluruh amalannya"(HR. Ath-Thabrani dan At-Tarmidzi).

Meniggalkan shalat merupakan sebuah dosa besar yang sangat di benci oleh Allah. Janganlah pernah untuk meninggalkan shalat lima waktu, karena itu adalah amalan yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah ketika nanti di hari akhirat.

   Dosa meninggalkan puasa

Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadhan, yaitu puasa yang diwajibkan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Allah mewajibkan bagi umat islam untuk melakukan puasa Ramadhan selama satu bulan penuh dalam setiap tahun. Meninggalkan puasa termasuk kedalam dosa besar. Hal ini sebagaimana firman-Nya,

"Hai orang orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"(QS.Al-Baqrah. 183)

Tentang bagaimana siksaan bagi orang orang yang meninggalkan puasa, Allah menunjukkannya kepada Rasulullah melalui Malaikat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Aku melihat orang orang yang tergantung di tumit tumit mereka, tulang rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, "Siapakah mereka? Malaikat pun menjawab, "Orang orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka"(HR.Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Betapa dahsyatnya siksaan bagi orang orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya, apalagi bagi orang yang tidak berpuasa sama sekali. Bisa dibayangkan berapa kali lipat siksaan yang akan dihadapi, sungguh sangat mengerikan.

   Korupsi

Ini adalah penyakitnya pejabat negara, Ya, menggelapkan harta negara untuk dijadikan harta miliknya. Para koruptor itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, maka alangkah baiknya jika kedapatan dihukum mati saja. Koruptor itu sangat menyusahkan penduduk di suatu daerah. Koruptor itu tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan, mereka hidup di atas penderitaan orang lain, begitu rakus akan harta dan kekuasaan, melupakan tentang siksaan yang akan dihadapinya ketika ia sudah mati. Allah berfirman,

"Dan janganlah sebahagian dari kamu mengambil harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil"(QS. Al-Baqarah 188)

Setiap orang yang mengambil yang bukan haknya, maka kelak di akhirat orang orang seperti ini akan datang dengan memanggul apa yang telah di ambil semasa di dunia. Perut mereka sebesar gunung, karena perbuatannya. mereka sangat tersiksa dengan atas apa yang telah di perbuatnya.

   Pembunuh

Membunuh seseorang yang tidak di halalkan baginya adalah perbuatan dosa besar yang tidak akan di ampuni oleh Allah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman,

"Dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya  serta menyediakan azab yang besar baginya"

Pedihnya siksaan yang diberikan kepada pembunuh disebabkan begitu besar dan berharganya naywa seorang muslim dihadapan Allah. Para sebagian ulama menyatakan bahwa dosa seorang pembunuh tidak akan diterima oleh Allah, karena ini menyangkut dengan hak seseorang, dosanya tidak akan terampuni hanya dengan meminta ampun kepada Allah, tetapi ia harus meminta maaf kepada orang yang telah di bunuhnya, sesuatu yang tidak mungkin.

   Durhaka kepada Ayah dan Ibu

Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita, selama sembilan bulan beliau mengandung kita dengan susah payah, bahkan ketika kita dilahirkan, nyawanya menjadi taruhan, antara hidup dan mati, begitu tersiksanya ia ketika kita dilahirkan. Ayah adalah orang yang paling berjasa dalam mencari nafkah untuk membesarkan kita, bekerja banting tulang demi buah hatinya. Tapi mereka tidak pernah mengharap balas jasa dari anaknya. Kita hanya diharapkan dapat menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Allah dan kepada dirinya, tidak lebih dari itu. Lalu apakah kita tega menyakiti hatinya. mengatakan "Ah: saja dilarang.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr ra berkata,
"Seorang laki laki datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, "Aku berba'at kepadamu untuk hijrah dan berjihad, aku mencari pahala dari Allah" Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, "Bahkan keduanya masih hidup" Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu mencari pahala dari Allah? ia menjawab "Ya". Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu temanilah keduanya dengan sebaik baiknya"(HR.Muslim)

Dosa durhaka kepada kedua orang tua tidak akan di ampuni oleh Allah, maka neraka adalah tempat yang abadi bagi yang durhaka kepada kedua orang tuanya.

   Zina

Perbuatan zina sungguh sangat terkutuk, Allah sangat melaknat bagi para pelakunya. Bahkan di ancam dengan hukum rajam sampai mati bagi pelaku untuk menebus atas perbuatan yang dilakukannya. Banyak sekali ayat Al-Qura'an yang menjelaskan tentang betapa besarnya dari dosa zina, yang salah satunya sebagaimana firman Allah,

"Dan orang orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina dan barang siapa melakukan itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipat gandakan azab untuk nya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan. maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, Allah Mah Pengampun Maha Penyayang"(QS.Al-Furqan. 68-70).

Perbuatan zina merupakan dosa besar yang sulit di ampuni oleh Allah, maka dari itu jauhilah dari perbuatan tersebut. Jika ada yang sudah terlanjur berbuat zina, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar benar taubat, yaitu taubat "Nashuha" dengan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Karena sesungguhnya Allah itu maha Pengampun bagi hamba hamba-Nya yang benar benar bertaubat, dengan satu syarat, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut.

Dan masih banyak lagi dosa dosa besar yang lainnya, semoga kita dapat memahami dan dijauhkan dari segala dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wallahu;alam....
Tag : Siksaan
Back To Top